ตำเเหน่ง พยาบาลประจำการแผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( ER)

อัตราที่รับ : 4 อัตรา


รายละเอียดของงาน : 1.ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ให้คำแนะนำ และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
3.ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆให้ถูกต้องเหมาะสม
4.ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้ยาเคมีบำบัด (กรณีมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


คุณสมบัติของผู้สมัคร : - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา การพยาบาล
- มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
- อายุ : 23 ปี
- ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


เงินเดือน : เงินเดือน เริ่มต้น 17,xxx.- ไม่รววมค่าประสบการณ์
ค่าใบประกอบ 5,xxx
ค่า OT เหมา 105/ ชม
ค่าล่วงเวลา 1,5xx/12ชม
ค่าเฉพาะทาง

วันหยุดประจำปี
ชุดยูนิฟอร์ม
เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
เงินเกษียณอายุ
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา
กองทุนเงินทดแทน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี
การรักษาสำหรับญาติสายตรง
เงินพิเศษ กรณีคลอดบุตร และ ป่วย
เงินพิเศษ กรณีญาติสายตรงเสียชีวิต
และอื่นๆ อีกมากมาย


ติดต่อ :

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
แผนกทรัพยากรบุคคล (ตึกด้านหลัง รพ.)
โทร. 02-017-0602 (คุณอุไร)
02-115-2111 ต่อ 2225 / มือถือ 081-370-9963
หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: recruit.ch9@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

**โปรดแต่งกายสุภาพมาสมัครงาน ไม่สวมรองเท้าแตะ**

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)