ร่วมงานกับเรา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง  อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขามีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสมุทรปราการที่ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งทางเลือกโดยใช้เครื่องมือ Hifu  และศูนย์การรักษาโรคหลอดเลือสมอง  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA และ JCI


อัพเดทเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562
ร่วมงานกับเรา • นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตำแหน่งงานด่วน

หัวหน้าพยาบาล UR ได้หยุดเสาร์-อาทิตย์ ( รับสมัครที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต)


ผู้ช่วยทันตกรรม


Content Creator


นักสาธารณสุข


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์


พยาบาลประจำห้องผ่าตัดและห้องคลอด


พยาบาลวิชาชีพ แผนก เด็ก


นักการตลาดดิจิตอล


ผู้ช่วยนักกายภาพ Full Time


ผู้ช่วยทีมงานสื่อ Part Time


พยาบาลวิชาชีพ Part Time ออกหน่วยวัคซีน


เภสัชกร Full Time


นักกายภาพ


เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน


Digital Marketer (สาย Healthcare & Beauty)


ผู้ช่วยทันตกรรม


เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย


เจ้าหน้าที่ Marketing Graphic Design (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต)


เภสัชกร PT Time


พยาบาลประจำการแผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( ER)


ผู้ช่วยพยาบาล (PN)


วิสัญญีพยาบาลโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ด่วนมาก (Full-time และ Part-time)


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต)


เจ้าหน้าที่เวชระเบียน,ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต


เจ้าหน้าที่ขับรถธุรการ ด่วน!! (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต)


พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพแผนกอุบัติและฉุกเฉิน /ห้องผ่าตัดฯ /ผู้ป่วยหนัก /WARD /ผู้ป่วยนอก /แผนก X-Ray/Lab


ตำแหน่งงานทั้งหมด
ประกาศ
อัพเดทเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562

ไม่มี