ร่วมงานกับเรา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง  อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขามีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสมุทรปราการที่ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งทางเลือกโดยใช้เครื่องมือ Hifu  และศูนย์การรักษาโรคหลอดเลือสมอง  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA และ JCI


อัพเดทเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562
ร่วมงานกับเรา • นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตำแหน่งงานด่วน

พยาบาลเวชระเบียน ห้องบัตร


พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพประจำแผนก ผู้ป่วยนอก หน่วยงาน อายุรกรรม


พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพประจำห้องผ้่าตัดและห้องคลอด


พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ W 5 C,W5 A


พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)


เจ้าหน้าที่ Content Creator


นักเวชสถิติ


เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด


หัวหน้าพยาบาล UR ได้หยุดเสาร์-อาทิตย์ ( รับสมัครที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต)


ผู้ช่วยทันตกรรม


Content Creator


พยาบาลประจำ W 4 B Full time


เจ้าหน้าที่ห้องผ้า


เจ้าหน้าที่คลังยาเวชภัฑณ์


พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ หอผู้ป่วยในชั้น 5 A ,5 C


นักการตลาดดิจิตอล


ผู้พิการ มาตรา 33


นักออกแบบกราฟฟิก Graphic Desgner


ผู้ช่วยทีมงานสื่อ Part Time


เภสัชกร Full Time


นักกายภาพ


เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ


Digital Marketer (สาย Healthcare & Beauty)


ผู้ช่วยทันตกรรม


เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย


เภสัชกร PT Time


พยาบาลประจำการแผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( ER)


พยาบาลวิชาชีพ Part Time ประจำโรงพยาบาล


วิสัญญีพยาบาลโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ด่วนมาก (Full-time และ Part-time)


เจ้าหน้าที่ขับรถธุรการ ด่วน!! (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต)


เจ้าหน้าที่การตลาด (รับสมัครที่รพ.จุฬารัตน์9 แอร์พอร์ต)


พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพแผนกอุบัติและฉุกเฉิน /ห้องผ่าตัดฯ /ผู้ป่วยหนัก /WARD /ผู้ป่วยนอก /แผนก X-Ray/Lab


ตำแหน่งงานทั้งหมด
ประกาศ
อัพเดทเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562

ไม่มี