ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ Content Creator

อัตราที่รับ : 1 อัตรา


รายละเอียดของงาน : 1.วางแผน ควบคุมการผลิต Content ต่างๆ ในโรงพยาบาล
2.เขียนบทความ ข้อความ และผลิตสื่อต่างๆ
3.ติดต่อประสารงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อการผลิต และนำเสนอ


คุณสมบัติของผู้สมัคร : -เพศ ไมจำกัด
-อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา บริหาระุรกิจ ,การตลาด ,สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ,นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
ความสามารถ ด้าน Cnontent,SEO, Wordpress


เงินเดือน : ตามตกลง


ติดต่อ :

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
แผนกทรัพยากรบุคคล (ตึกด้านหลัง รพ.)
โทร. 02-017-0602 (คุณอุไร)
02-115-2111 ต่อ 2225 / มือถือ 081-370-9963
หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: recruit.ch9@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

**โปรดแต่งกายสุภาพมาสมัครงาน ไม่สวมรองเท้าแตะ**

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)