ตำเเหน่ง พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพประจำห้องผ้่าตัดและห้องคลอด

อัตราที่รับ : 5 อัตรา


รายละเอียดของงาน : 1.ช่วยเคลื่่อนย้ายผู้ป่วย
2.ช่วยเหลือในการทำหัตถการ /ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับแพทย์/พยาบาลการทำแผล, การให้น้ำเกลือ, การเตรียมผู้ป่วยในการส่งตรวจ, การเตรียมผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด
3.ดูแลจัดเก็บของใช้/อุปกรณ์ของผู้ป่วยให้ครบถ้วน, อำนวยความสะดวก, ประสานงานในการเคลื่อนย้าย, จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.ทำความสะอาด จัดเก็บดูแลรักษา และจัดเตรียมความพร้อม: เตียงผู้ป่วย/รถทำแผล/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้/น้ำยาบนรถทำแผล/ตู้เย็นยา/เวชภัณฑ์ /สถานที่/สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานให้พร้อมใช้ในเวรและวันถัดไป โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI ที่กำหนด
5.เบิก, รับ, ส่งของ Sterile และจัดเก็บ First in / First out ตามมาตรฐาน IC ที่กำหนด
6.


คุณสมบัติของผู้สมัคร : -เพศหญิง-ชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
-ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดหลักสูตร 6 เดือน ถึง 1ปี
-มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์


เงินเดือน : ตามโครงสร้าง


ติดต่อ :

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
แผนกทรัพยากรบุคคล (ตึกด้านหลัง รพ.)
โทร. 02-017-0602 (คุณอุไร)
02-115-2111 ต่อ 2225 / มือถือ 081-370-9963
หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: recruit.ch9@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

**โปรดแต่งกายสุภาพมาสมัครงาน ไม่สวมรองเท้าแตะ**

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)