ตำเเหน่ง Content Writer

อัตราที่รับ : 1 อัตรา


รายละเอียดของงาน : สร้างคอนเทนท์ ทุกรูปแบบในสื่อทุกประเภทของโรงพยาบาล โดยเน้นการเขียนบทความทำสื่อเป็นหลัก
ร่วมกับสื่อ จัดการ ดูแลการทำแผนคอนเทนท์ และวางแผนการเผยแพร่สื่อ
วางแผนการทำงานร่วมกับสื่อ นักการตลาด ในการทำ Conternt Marketing


คุณสมบัติของผู้สมัคร : -ไม่จำกัดเพศ
-อายุ 25-30 ปี
-วุฒิ ป.ตรี สาขา นิเทศศาตร์/อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/การสื่อสาร
-เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษระดับสูง
-ชอบอ่านหนังสือ/สนใจเรื่องบริการทางการแพทย์ เทคโนโลยีและความงาม/ชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเสมอ


เงินเดือน : ตามโครงสร้าง


ติดต่อ :

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
แผนกทรัพยากรบุคคล (ตึกด้านหลัง รพ.)
โทร. 02-017-0602 (คุณอุไร)
02-115-2111 ต่อ 2225 / มือถือ 081-370-9963
หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: recruit.ch9@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

**โปรดแต่งกายสุภาพมาสมัครงาน ไม่สวมรองเท้าแตะ**

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)