ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

อัตราที่รับ : 1


รายละเอียดของงาน : -ตรวจสอบ Check List บ่อบำบัด ประจำวัน
-เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจ
-จัดทำเอกสารรายงานการประชุม ENA
-งานตามมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติของผู้สมัคร : - เพศ หญิง ชาย อายุ 24-35 ปี
- ป.ตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถทดแรงกดดันในการทำงานได้
-เดินทางสะดวก


เงินเดือน : ตามโครงสร้าง


ติดต่อ : 081-370-9963

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)