ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

อัตราที่รับ : 1


รายละเอียดของงาน : ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และการบำรุงรักษาเครื่องมือของห้องปฏิบัติการ และการเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยเป็นไปตามหน้าที่ตามที่มาตรฐาน


คุณสมบัติของผู้สมัคร : - อายุ 21 -35 ปี
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา/วิทยาศาสตร์การแพทย์
- ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่จบใหม่
- สามารถย้ายที่อยู่ได้(ประจำที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3)
- สามารถยอมรับเรื่องสัญญาจ้าง 1 ปี


เงินเดือน : ตามโครงสร้าง


ติดต่อ :

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
สนใจติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล (ตึกด้านหลัง รพ.)
โทร. 02-017-0602 หรือ 02-738-9900 ต่อ 2225
มือถือ 081-370-9963
หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: recruit.ch9@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

**โปรดแต่งกายสุภาพมาสมัครงาน ไม่สวมรองเท้าแตะ**

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)