ตำเเหน่ง พยาบาลวิชาชีพ CH9 Wellness Center

อัตราที่รับ : 1


รายละเอียดของงาน : 1.จัดเตรียมวิตามิน และอุปกรณ์ สำหรับการให้ IV Drip แก่ผู้มารับบริการตามมาตรฐานคำสังแพทย์
2.ดูแล และประเมินลูกค้า ก่อนให้การบริการ และหลังรับการบริการ จนเสร็จสิ้น
3.ให้การพยาบาลลูกค้า เจาะเลือดส่งตรวจ เปิดเส้นทำ IV drip,และการพยาบาลอื่นๆ ตามสูตร Protocol ของศูนย์
4.จัดทำบันทึกเกี่ยวกับการพยาบาลในแฟ้มประวัติลูกค้า
5.ทำงานร่วมกับ Manager ศูนย์ และพยาบาลIncharge ได้ดี
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติของผู้สมัคร : -เพศ หญิง
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-รับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา พยาบาล
-ประสบการณ์ 2-5 ปี ขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ
-มีความชำในการเปิดเส้นหลอดเลือดดำเพื่อให้ IV และเจาะเลือดส่งตรวจ
-รักงานพยาบาล งานService พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่คนไข้และให้คำแนะนำด้านพยาบาลได้
-มีประสบการณ์ด้านงานพยาบาล Anti -aging จะได้รับพิจารณ เป็นพิเศษ
-สามารให้ออกงานบริกรนอกสถานที่พร้อมทีมงานศูนย์ได้
-ผิวพรรณ สะอาด บุคคลิกดี
-ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
-สามารถสื่อสารรับฟังภาษาอังกฤษได้
-สามารถเพิ่มปฏิบัติงานได้ทันที


เงินเดือน : ตามโครงสร้าง รพ


ติดต่อ :

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
สนใจติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล (ตึกด้านหลัง รพ.)
โทร. 02-017-0602 หรือ 02-738-9900 ต่อ 2225
มือถือ 081-370-9963
หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: recruit.ch9@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

**โปรดแต่งกายสุภาพมาสมัครงาน ไม่สวมรองเท้าแตะ**

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)