ตำเเหน่ง นักออกแบบกราฟฟิก Graphic Desgner

อัตราที่รับ : 1 อัตรา


รายละเอียดของงาน : 1.ออกแบบสื่อประภเทต่างๆ หรือ Artwork เพื่อใช้ในการสื่อสารองค์กร
2.ประสารงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3.ควบคุมการออกแบบสื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามอัตลักษณ์ขององค์กร
4.สนันสนุนกิจกรรมทางการตลาด ในด้านการสื่อสารองค์กร
5.ดำเนินการแจ้งเรื่่อง และประสารงานในการขออนุญาตโฆษณา


คุณสมบัติของผู้สมัคร : -ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
-อายุ 25-35 ปี เพศ ชาย-หญิง
-มีประสบการณ์อย่างน้อย1ปี (มีประการณ์โรงพยาบาลพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีความอดทดต่อสภาวะกดดันได้ดี
-สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ และสามารถทำงาน ล่วงเวลา ได้
-


เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล


ติดต่อ :

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
แผนกทรัพยากรบุคคล (ตึกด้านหลัง รพ.)
โทร. 02-017-0602 (คุณอุไร)
02-115-2111 ต่อ 2225 / มือถือ 081-370-9963
หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: recruit.ch9@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

**โปรดแต่งกายสุภาพมาสมัครงาน ไม่สวมรองเท้าแตะ**

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)