ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

อัตราที่รับ : 2 อัตรา


รายละเอียดของงาน : -ตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสาร โทรศัพท์ ,ระบบ Chat และ CRM
-ดูแล และใช้งานระบบ CRM
-ประสานงานความต้องการของลูกค้าจากช่องทางภายนอก กับหน่วยงานภายใน
-ให้การตอบรับ และรับรองลูกค้ากลุ่มที่กำหนด, VIP, ต่างชาติ
- เยี่ยมลูกค้า VIP และต่างชาติ
-ทำกิจกรรมร่วมทีมการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์


คุณสมบัติของผู้สมัคร : -เพศ ไม่จำกัด อายุ 25-35 ปี บริบูรณ์
- ปริญญาโท สาขา ด้านการบริการ การโรงแรม
-ความสามารถ พูดได้ 2 ภาษา ไทย จีน
-ทักษะด้านภาษาทั้ง พูด อ่าน และเขียน
- มีประสบการณ์ด้านการงานบริการ อย่างน้อย 1ปี
- ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , PowerPoint , Email และ Social media chat


เงินเดือน : ตามโครงสร้าง


ติดต่อ :

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
แผนกทรัพยากรบุคคล (ตึกด้านหลัง รพ.)
โทร. 02-017-0602 (คุณอุไร)
02-115-2111 ต่อ 2225 / มือถือ 081-370-9963
หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: recruit.ch9@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

**โปรดแต่งกายสุภาพมาสมัครงาน ไม่สวมรองเท้าแตะ**

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)