ตำเเหน่ง นักรังสีเทคนิค

อัตราที่รับ : 3 อัตรา


รายละเอียดของงาน : - รับผิดชอบงานด้านเอกซ์เรย์ เตรียมความพร้อมเครื่องมือในการตรวจ


คุณสมบัติของผู้สมัคร : - เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านรังสีเทคนิค
-ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
- มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หรือจบใหม่


เงินเดือน : ตามโครงสร้าง


ติดต่อ :

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
สนใจติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล (ตึกด้านหลัง รพ.)
โทร. 02-017-0602 หรือ 02-738-9900 ต่อ 2225
มือถือ 081-370-9963
หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: recruit.ch9@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

**โปรดแต่งกายสุภาพมาสมัครงาน ไม่สวมรองเท้าแตะ**

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)