ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล (Training Officer)

อัตราที่รับ : 1 อัตรา


รายละเอียดของงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สำรวจและสรุปความจำเป็นในการฝึกอบรม และการเรียนการสอนประจำปี
2. จัดทำแผนการฝึกอบรมและการเรียนการสอนประจำปี
3. จัดเตรียมอบรมตามแผนประจำปี
4.จัดกิจกรรมต่างๆในองค์กร
5.จัดอบรมภายในและภายนอก
6.จัดเตรียมเอกสารยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7.สำรวจและสรุปประเมินผลการทำงานของพนักงาน

ความยากของงาน
- เป็นงานที่ต้องละเอียดรอบคอบ เจ้าหน้าที่จะต้องมีทักษะด้าน Digital, Application, Basic Program
- เป็นงานต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานทุกฝ่าย


คุณสมบัติของผู้สมัคร : -ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
-สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เงินเดือน : ตามโครงสร้าง


ติดต่อ :

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
สนใจติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล (ตึกด้านหลัง รพ.)
โทร. 02-017-0602 หรือ 02-738-9900 ต่อ 2225
มือถือ 081-370-9963
หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: recruit.ch9@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

**โปรดแต่งกายสุภาพมาสมัครงาน ไม่สวมรองเท้าแตะ**

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)