ตำเเหน่ง Content Creator

อัตราที่รับ : 1 อัตรา


รายละเอียดของงาน : 1.วางแผน ออกแบบ นำเสนอดลยุทธ์/ ควบคุมดูแลการผลิต Content ต่างๆ ในโรงพยาบาล
2.เขียนบทความข้อความ และผลิตสื่อต่างๆ
3.ติดต่อประสารงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อการผลิตและนำเสนอสื่อ


คุณสมบัติของผู้สมัคร : -ไม่จำกัด เพศ อายุ 22-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ ,การตลาด ,สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์,นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
-ความสามารถด้าน Content , SEO ,Wordpress
-ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ สูง


เงินเดือน : ตามโครงสร้าง


ติดต่อ :

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
แผนกทรัพยากรบุคคล (ตึกด้านหลัง รพ.)
โทร. 02-017-0602 (คุณอุไร)
02-115-2111 ต่อ 2225 / มือถือ 081-370-9963
หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: recruit.ch9@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

**โปรดแต่งกายสุภาพมาสมัครงาน ไม่สวมรองเท้าแตะ**

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)