ตำเเหน่ง ผู้จัดการแผนกบุคคล

อัตราที่รับ : 1 อัตรา


รายละเอียดของงาน : - กำหนดนโยบายในการบริหารงานแผนพัฒนาบุคลากร ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายแรงงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล ให้คำแนะนำและปรึกษากับพนักงานในฝ่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามนโยบายและแผนงานของบริษัท จัดฝึกอบรมพนักงานในฝ่ายให้มีความรู้และเป็นผู้สังเกตุการณ์เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯจัดขึ้น
- บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล HRM , HRD
- วางแผนกำลังคน
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติของผู้สมัคร : - เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- จบปริญญาโทขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารงานบุคคลในบริษัทขนาดกลางไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีความรู้ความสามารถมาตรฐาน JCI,ระบบ ISO
- มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคลทั้งระบบและเคยผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบุคคล มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
-สามารถทนต่อสภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี


เงินเดือน : ตามตกลง


ติดต่อ :

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
แผนกทรัพยากรบุคคล (ตึกด้านหลัง รพ.)
โทร. 02-017-0602 (คุณอุไร)
02-115-2111 ต่อ 2225 / มือถือ 081-370-9963
หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: recruit.ch9@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

**โปรดแต่งกายสุภาพมาสมัครงาน ไม่สวมรองเท้าแตะ**

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)