ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ PT แผนก OPD MED

อัตราที่รับ : หลานอัตรา


รายละเอียดของงาน : -เดินใบยา
-เดินส่ง LAB
-ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติของผู้สมัคร : นักเรียน นักศึกษา


เงินเดือน : 363/วัน


ติดต่อ :

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
แผนกทรัพยากรบุคคล (ตึกด้านหลัง รพ.)
โทร. 02-017-0602 (คุณอุไร)
02-115-2111 ต่อ 2225 / มือถือ 081-370-9963
หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: recruit.ch9@gmail.com
ติดต่อสมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

**โปรดแต่งกายสุภาพมาสมัครงาน ไม่สวมรองเท้าแตะ**

ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)

การรับราชการทหาร (Military Service)